Single Fin | Longboard Coaching & Retreats

Privacy Verklaring

Informatie

Privacy Verklaring

Single Fin Paraguas S.L. & Casa Ohana S.L., gesitueerd op Barrio Rioturbio 23, 39528 Rioturbio, Cantabria, España, is verantwoordelijk voor de verwerking van
de persoonsgegevens zoals verklaard in deze Privacy Verklaring.

Contact gegevens

https://singlefinsurftravel.com/
Barrio Rioturbio 23, 39528 Rioturbio, Cantabria, España
+31649943496

Nienke Duinmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. Zij is te bereiken via info@singlefinsurftravel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adres gegevens
– Telefoon number
– E-mail adres
– IP adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatie data
– Informatie over jouw activiteiten op onze website
– Internet browser en apparaat type
– Bank gegevens

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Single Fin Paraguas S.L. & Ohana S.L. verwerkt de volgende speciale en/of gevoelige persoonsgegevens:

Data van personen onder de leeftijd van 16 jaar oud

Onze website en / of dienst heeft echter niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@singlefinsurftravel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Dieet-, medische problemen en / of andere specifieke, persoonlijke gegevens die onze medewerkers nodig hebben om onze diensten en producten op een veilige en professionele manier uit te voeren.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Betalings afhandeling
– Het versturen van onze newsletter en/of reclame brochure
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account te creeren
– Je producten en diensten te leveren
– Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Single Fin Paraguas S.L. en / of Casa ‘Ohana S.L.

Single Fin Paraguas S.L. & Casa Ohana S.L. maakt gebruik van de volgende computer programma’s of systemen:

– Bookinglayer voor CRM & verwerken van boekingen en betalingen. De gegevens worden hier opgeslagen om onze dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren. Jouw gegevens worden hier binnen een jaar na vertrek verwijderd.
– Microsoft Teams voor het opslaan van gegevens. The Surf Group gebruikt Microsoft Teams voor een back-up en de algemene werking van het organiseren van de reis. Jouw gegevens worden hiervan verwijderd binnen een jaar vanaf vertrek.
– Google/Gmail voor email, we verzamelen alle emails op deze server voor zakelijke doeleinden.
– Mailchimp voor CRM, mocht je geen emails van ons willen ontvangen dan kan je je afmelden via de link onderaan de email. De data zal dan worden verwijderd van Mailchimp.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Categorie

Persoonsgegevens > 1 jaar > optimale service en aftersales

Adres > 1 jaar > optimale service en aftersales

Overige info > 1 jaar > optimale service en aftersales

Het delen van persoonsgegevens met derden

Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Derden waar wij mee samenwerken zijn bijvoorbeeld onze longboardcoach, onze fysiotherapeuten / yogadocenten en chefs. We delen alleen informatie die voor een derde belangrijk of relevant is om te weten, zoals een bepaald letsel van een gast aan onze coach om op een veilige manier te kunnen werken.

Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Single Fin Paraguas S.L. & Casa Ohana S.L. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Single Fin Paraguas S.L. & Casa Ohana S.L. gebruikt cookies met een puur technische functie. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw ‘surfgedrag’ volgen, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je hierover al geïnformeerd
over deze cookies, en we hebben je toestemming gevraagd om deze te plaatsen Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Single Fin Paraguas S.L. & Casa Ohana S.L. en je hebt het recht op dataportabiliteit Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@singlefinsurftravel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Zodoende word je privacy beschermt. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan gedaan worden via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Single Fin Paraguas S.L. & Casa ‘Ohana S.L. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@singlefinsurftravel.nl